Tin tức sự kiện
Thứ bảy 22/1/2022
Họp Hội đồng thẩm định Dự án khoanh định vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lai Châu.
 
Chiều ngày 10/8, đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành có liên quan về việc thẩm định Dự án khoanh định vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh.
  
Theo báo cáo kết quả dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản thì danh mục các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm và các khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản của tỉnh gồm: 160 khu vực cấm với tổng diện tích là 485.358,74 ha, liên quan đến mục đích quốc phòng, an ninh là 64.396,66 ha; di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh (20 khu vực, diện tích 2.919,23ha); đất rừng đặc dụng (4 khu vực, diện tích 46738,8 ha); Đất rừng phòng hộ ( 106 khu vực, diện tích 423.596,01 ha); Hồ thủy lợi( 5 khu vực, diện tích 857,8 ha); Hành lang biên giới Quốc gia (23 khu vực, diện tích 10.891,70 ha);...
 
02 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 355,2 ha,158 khu vực lập phiếu cấm với diện tích cấm với diện tích là 485.003,54 ha.
 
 Tham gia vào báo cáo các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần cập nhập thêm quy hoạch hệ thống phát triển giao thông đường thủy nội địa; thống nhất lại các số liệu diện tích đất tự nhiên tỉnh; ...
 
Kết luận buổi làm việc đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Dự án khoanh định vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lai Châu đã có đầy đủ cơ sở pháp lý và bám sát dự án khoa học, sát thực tế và có ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, các huyện. Đồng thời đồng chí đề nghị  Đơn vị tư vấn và Sở Tài Nguyên và Môi trường thống nhất lại các số liệu cho khớp với thực tế của tỉnh sớm hoàn thành lại và trình UBND tỉnh; Sau cuộc họp các sở cho lại các ý kiến bằng văn bản và gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường.
 
Thu Hoài
 print   send mail