Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Đại Hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV
 
Sáng nay 10/8. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; đồng thời biểu dương các điển hình xuất sắc trong trong thực hiện các phong trào thi đua.
  
Dự Đại hội về phía Trung ương có các đồng chí: Lò Văn Giàng - Ủy viên BCH TW Đảng - Phó Trưởng Ban Dân vận TW; Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An Phát động phong trào thi đua trong toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020
  
Về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV tỉnh ủy, thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, các huyện, thành phố và gần 400 tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng về dự đại hội.
 
5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, văn bản quy định và thực hiện công tác thi đua khen thưởng. UBND tỉnh, các cấp các ngành trong tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tàng lớp nhân dân trong tỉnh. Từng bước đưa công tác thi đua khen thưởng vào nề nếp, thực hiện thống nhất trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; tạo cơ chế chính sách khuyến khích các tập thể cá nhân hăng hái tham gia các phong trào thi đua. Nội dung thi đua được gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế bền vững.
 
Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng các nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa, được đông đảo quần chúng nhân dân đón nhận và tích cực hưởng ứng. Qua thực hiện các phong trào.
  
Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 là tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng , toàn dân, toàn quan trong tỉnh cụ thể tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 đạt 10-12% năm; bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 35 triệu đồng/ người; đến năm 2020 thu ngân sách đạt trên 2.500 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 3-4%; giải quyết việc làm trên 7.000 người /năm;...
  

Đ/c Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội 
      
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương yêu cầu thời gian tới tỉnh cần quán triệt, tuyên truyền về thi đua yêu nước; tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy đảng chính quyền về thi đua khen thưởng; nâng cao vị trí thi đua khen thưởng; thưc hiện lời dạy của bác thi đua là yêu nước…phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp các ngành; gắn phòng trào thi đua với học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú ý thi đua trong đồng bào vùng sâu vùng xa; Trong mỗi phong trào xác định chủ dề, tiêu chí thi đua thiết thực; tập trung hướng vào nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như: cải cách, chăm sóc sức khỏe, xây dựng nông thôn mới; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; trong lãnh đạo chỉ đạo cần gắn thi đua với khen thưởng;
 

Đ/c Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội
  
Phát biểu tại Đại hội đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí Thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Để phát huy nhữn thành tích đã đạt được và khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quan và dân các dân tộc trong tỉnh cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết , chung sức, đồng lòng, cùng nhau thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh giải đoạn 2015-2020; Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiên túc có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; tích cựu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng trào thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Gắn trách nhiệm cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị với người đứng đầu; Bảo đảm tỉnh chính xác, công bằng, kịp thời trong công tác thi đua khen thưởng; Những tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng phải đảm bảo tính nêu gương để mọi người học tập và noi theo. Đồng thời chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa của tinh thần thi đua, khen thương.
  
Tại đại hội có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước đã được nhận cờ, bằng khen của của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh  Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An trao cơ thi đua 5 năm giai đoạn 2010 - 2015 cho tập thể cán bộ CCVC Văn phòng UBND tỉnh.
 
Thu Hoài
 print   send mail