Tin tức sự kiện
Thứ hai 23/5/2022
Triển khai các biện pháp phòng trừ chuột
 
Ngày 6/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1149/UBND-NN, triển khai các biện pháp phòng trừ chuột.
  
Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức ra quân phát động phong trào diệt chuột trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn, chính quyền cơ sở cùng với UBMTTQ và các đoàn thế tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp phòng: trừ chuột bảo vệ sản xuất trên địa bàn như: Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn rơm rạ, phát quang bờ bụi, gieo cấy đồng loạt trên một cánh đồng; khuyến khích phát triển nuôi mèo.
   
 Cân đối bố trí kinh phí ngân sách địa phương để triển khai các biện pháp phòng trừ đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chuột gây hại làm mất mùa trên địa bàn do chủ quan, chỉ đạo triển khai thực hiện thiếu quyết liệt.
    
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng phương án diệt trừ chuột ở từng vụ, từng loại cây trồng cụ thể; khuyến khích diệt chuột bằng các biện pháp thủ công như đào bắt, đặt bẫy đồng thời bảo vệ thiên địch của chuột...
  
 Khi hướng dẫn dùng thuốc hóa học phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người, gia súc, môi trường.
   
 Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật phối họp với ƯBND các huyện, thành phố, chính quyền cơ sở hướng dẫn triền khai các biện pháp phòng trừ chuột.
   
 Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng, trừ chuột đạt hiệu quả và an toàn đến người dân; theo dõi diễn biến tình hình chuột, kịp thời đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh các biện pháp xử lý khi có diễn biến bất thường xảy ra.
   
 Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hơp với các sở, ngành, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, trừ chuột bảo vệ sản xuất.
   
 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức về các biện pháp phòng trừ chuột gây hại trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Thu Hoài
 print   send mail