Hoạt động
Thứ hai 18/1/2021
Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015
 
 Ngày 31/7, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn 38 - CV/ĐU, hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015; tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 của BCHTW và Nghị quyết 37-NQ/TW.
  
 Theo đó, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền nội dung của kết luận Hội nghị Trung ương 11 và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” theo Hướng dẫn số 06-HD/BTGĐUK ngày 29/5/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh.
  
 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2015, tập trung vào 06 nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 8 năm 2015 như:
   
 Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
   
 Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2015); 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015), 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) hướng tới 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015), 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2015). Đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng Hành chính Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015).
   
 Hướng dẫn số 06-HD/BTGĐUK ngày 29/5/2015; các Hướng dẫn số 01, 02, 03-HD/BTGĐUK, ngày 28/7/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh Lai Châu yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ download trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, mục Hoạt động của Đảng uỷ Văn phòng.
  
 Nhận được Công văn này, yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo việc tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên được học tập, quán triệt các nội dung trên; kết thúc đợt học tập báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện về Đảng uỷ Văn phòng (qua phòng Hành chính – Tổ chức) trước ngày 30/8/2015; riêng đối với việc tuyên truyền, quán triệtkết luận Hội nghị Trung ương 11 và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” theo Hướng dẫn số 06-HD/BTGĐUK ngày 29/5/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh yêu cầu các chi bộ hoàn thành và báo cáo kết quả về Đảng uỷ Văn phòng trước ngày 05/8/2015 để tổng hợp báo cáo Đảng uỷ cấp trên.
 
Thu Hoai
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)