Chỉ đạo nổi bật
Thứ hai 18/1/2021
Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 31 năm 2015
 
CÔNG ĐIỆN số 10 Chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất.
 
Ngày (01/8) và 2 ngày tới, trong tỉnh sẽ còn có mưa, mưa vừa và mưa to đến rất to. Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết trong thời gian tới, nhằm giảm nhẹ thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm nội dung Công điện này.
 
 
Tăng cường xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã Hội, Bảo hiểm Y tế
 
Đó là nội dung chính của Công văn số 1060 /UBND-VX được UBND tỉnh ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2015.
 
Theo đó, yêu cầu sở Lao động, Thương binh và Xã hội, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.
 
 
Triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ
 
Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg, ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính; để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. (Tải Công văn)
 
 
 
Phối hợp tận thu tài nguyên lòng hồ thuỷ điện Huội Quảng
 
Ngày 09/3/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 260 /UBND-NLN, phối hợp tận thu tài nguyên lòng hồ thuỷ điện Huội Quảng.
 
 UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì cùng UBND huyện Than Uyên phối hợp với Ban Quản lý dự án thuỷ điện 1 xây dựng và triển khai phương án tận thu tài nguyên vùng lòng hồ thuỷ điện Huội Quảng; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh.
 
 
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 24 năm 2015   (12/06/2015)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 26,27,28 năm 2014   (15/07/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 25 năm 2014   (24/06/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 23, 24 năm 20104   (16/06/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần 22 năm 2014   (02/06/2014)
 • chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tuần thứ 16 năm 2014   (23/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 15 năm 2014   (15/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 13, 14 năm 2014.   (07/04/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 12 năm 2014   (31/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 10/2014   (10/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 09/2014   (05/03/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 8 năm 2014   (24/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 06-07/2014.   (18/02/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 2 năm 2014   (21/01/2014)
 • Chỉ đạo nổi bật của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuần thứ 01 năm 2014.   (15/01/2014)