Hoạt động
Thứ ba 26/1/2021
Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015
 
Ngày 20/7/2015, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 34-CV/ĐU Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7/2015 và thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. (tải tài liệu)  
  
Tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy theo Công văn số 04-CV/ĐUK ngày 13/7/2015 của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh.
 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2015, tập trung vào 10 nội dung theo Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 30/6/2015 của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh; ngoài ra cần nhấn mạnh một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng 7 năm 2015 như:
 
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2015); 28 năm ngày Dân số thế giới (11/7/1987 – 11/7/2015); 65 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2015); 61 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (20/7/1954 – 20/7/2015); 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015); 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015); 20 năm ngày Việt Nam ra nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2015).
    
Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 30/6/2015, Công văn số 04-CV/ĐUK ngày 13/7/2015 của Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ download trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, mục Hoạt động của Đảng uỷ Văn phòng.
    
Nhận được Công văn này, yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo việc tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nội dung trên; kết thúc đợt học tập báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện về Đảng uỷ Văn phòng (qua phòng Hành chính – Tổ chức) trước ngày 30/7/2015 để tổng hợp báo cáo Đảng uỷ cấp trên.
 
Huy Dương
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)