Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
Giấy mời họp số 623/GM-HĐTĐ, Hoãn tổ chức họp (có thông báo sau)
 
Cập nhật, 14:30’ ngày 23/7/2015
Ngày 23/7/2015, Hội đồng thẩm định dự án khoanh định vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lai Châu ban hành Giấy mời số 623/GM-HĐTĐ mời dự họp.
   
Hoãn tổ chức họp (có thông báo sau)
 
Nội dung:
 
Họp Hội đồng thẩm định Dự án khoanh định vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lai Châu.
         
Thành phần:
  
Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.
 
Thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh. (Tải Quyết Định)
       
Thời gian:  Hoãn tổ chức họp (có thông báo sau)  
   
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà B, trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail