Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(THAY GIẤY MỜI ) KH đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Uỷ ban KHCN&MT.
 
Ngày 17/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 1052/KH-UBND đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do đồng chí Phan Xuân Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT làm Trưởng Đoàn từ ngày 23-27/7/2015, cụ thể như sau:
 
I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 
1. Ngày 23/7/2015
 
* 09h00: Đón Đoàn công tác tại cầu Hang Tôm
 
Thành phần đón Đoàn:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;
 
Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
01 đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, BQL Dự án bồi thường di dân TĐC tỉnh;
 
Công an tỉnh: Bố trí 01 xe dẫn Đoàn.
 
* 11h30: Tiếp cơm Đoàn tại Nhà ăn BQL Thuỷ điện
 
* Buổi chiều: Dự buổi làm việc của Đoàn với BQL Dự án Nhà máy Thuỷ điện Sơn La
 
* 19h00: Mời Đoàn dùng bữa tối và nghỉ tại Khách sạn Thanh Bình thị xã Mường Lay
 
Thành phần: Như thành phần đón Đoàn. Mời đại diện Lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn tham gia đón tiếp, làm việc với Đoàn.
  
2. Ngày 24/7/2015
 
* 06h30-7h00: Mời Đoàn dùng bữa sáng tại Khách sạn Thanh Bình.
 
* 07h00'-11h00': Đón Đoàn di chuyển từ thị xã Mường Lay về thành phố Lai Châu. Trên đường đi, mời Đoàn tham quan khu tái định cư và Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II tại xã Chăn Nưa huyện Sìn Hồ.
 
* 11h00': Đón Đoàn và tiếp cơm Đoàn tại Nhà khách Hương Phong
 
Thành phần:
 
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
 
Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Thành phần đón Đoàn.
 
* 14h00'-17h00': Làm việc với Đoàn công tác tại Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh
 
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
 
Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo Ban Văn hoá – Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, BQL Dự án bồi thường di dân TĐC tỉnh;
 
Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc thường trú tại Lai Châu.
 
* 19h00': Tiếp cơm Đoàn tại Nhà ăn VIP, Nhà A - NK Hương Phong.
 
Thành phần:
 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Như thành phần của tỉnh làm việc với Đoàn công tác.
 
3. Ngày 25/7/2015
 
* 7h00'-7h30': Mời Đoàn công tác ăn sáng tại Nhà khách Hương Phong
 
Thành phần:
 
Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 
Như thành phần đón Đoàn;
 
* 07h30': Đoàn công tác xuất phát về Hà Nội. Trên đường đi, mời Đoàn tham quan mô hình phát triển cá nước lạnh tại Lai Châu của Công ty Thuỷ điện Chu Va.
 
Thành phần tiễn Đoàn: Như thành phần đón Đoàn.
 
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với sở, ngành tổng hợp, chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn; đảm bảo các điều kiện ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên Đoàn trong thời gian công tác tại tỉnh.
 
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chuẩn bị báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trước ngày 22/7/2015.
 
3. Sở Khoa học và Công nghệ
 
Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật và ứng dụng tiến bộ KH&CN gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trước ngày 22/7/2015;
 
Phối hợp với UBND huyện Tam Đường đảm bảo các điều kiện đón tiếp, làm việc trong thời gian Đoàn công tác tham quan mô hình phát triển cá nước lạnh tại Lai Châu của Công ty Thuỷ điện Chu Va.
 
4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật và công tác bảo vệ môi trường, gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trước ngày 22/7/2015.
  
5. BQL Dự án bồi thường di dân TĐC tỉnh: Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện công tác di dân tái định cư Dự án Thuỷ điện Lai Châu.
 
6. Sở Giao thông Vận tải: Đảm bảo giao thông thông suốt theo lịch trình Kế hoạch.
 
7. Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh: Chuẩn bị phòng họp và các điều kiện phục vụ buổi làm việc của Đoàn.
 
8. Công an tỉnh: Bố trí 01 xe dẫn Đoàn theo lịch trình làm việc của Đoàn công tác.
 
9. Uỷ ban nhân dân các huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Nậm Nhùn: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn công tác tham quan tại địa phương.
 
10. BQL Dự án Nhà máy Thuỷ điện Sơn La: Chuẩn bị các điều kiện đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh trong quá trình Đoàn khảo sát công trình Thuỷ điện Lai Châu, làm việc với BQL Dự án Nhà máy, ăn, nghỉ tại thị xã Mường Lay.
 
11. Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II, Công ty Thuỷ điện Chu Va: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn công tác tham quan tại Công ty.
 
12. Nhà khách Hương Phong: Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và ăn, nghỉ cho Đoàn.
 
Kế hoạch thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail