Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
Giấy mời họp số 69/GM-UBND, Khai mạc 07h30’ (thứ Hai) - Ngày 20/7/2015
 
Cập nhật 17:00' ngày 16/7/2015
Ngày 15/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 69/GM-UBND kính mời các đồng chí dự kiểm tra hiện trạng và thống nhất nội dung khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm văn hoá tâm linh theo đề nghị của Giáo hội phật giáo Việt Nam tại xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường. (tải Giấy mời).
 
Thành phần:
 
- Chủ trì: Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn của các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
 
 - Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi khối.
 
- UBND huyện Tam Đường: Đại diện lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn (do UBND huyện mời).
  
 Thời gian, địa điểm:
 
- 14h 00’ ngày 20/7/2015 tập trung tại UBND xã Nùng Nàng để kiểm tra thực địa khu đất.
 
- 16h 00’ ngày 20/7/2015 tập trung tại phòng họp UBND tỉnh, tầng 3, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh để thống nhất nội dung.
 
(Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị bản đồ khu đất).
 
Minh Tiến
 print   send mail