Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Kỳ họp thứ 11, HĐND tiếp tục chương trình làm việc
 
 Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp đồng chí Nguyễn Chương –Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.
    
Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá: thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Song các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai linh hoạt các giải pháp tổ chức điều hành đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 4,1%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,1%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 28%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 3,87%; giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng 40,9%; đã hoàn thành công tác di dân tái định cư thủy điện Lai Châu đảm bảo tiến độ ngăn sông tích nước lòng hồ; văn hóa - xã hội có tiến bộ, giáo dục đào tạo, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; vấn đề lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại được duy trì và phát triển.
  
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Diện tích gieo trồng một số công nông nghiệp còn chậm thời vụ; dịch bệnh trên đàn gia súc vật nuôi vẫn xảy ra ở một số nơi; công tác cải cách hành chính hiệu quả chưa cao; môi trường đầu tư chưa thuận lợi; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh thấp; hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, thiếu việc làm; tiến độ xây dựng cơ bản còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, khám chữa bệnh còn hạn chế; đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp;...
  
Để quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, góp phần đạt kết quả cao nhất kế hoạch 5 năm 2011-2015, trong 6 tháng cuối năm 2015 UBND tỉnh xây dựng 9 giải pháp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khoa khăn cho các doanh nghiệp, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy điện; Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
   
Chiều cùng ngày, đại biểu HĐND thảo luận tại tổ về các nội dung đã trình bày tại hội trường.
 
Thu Hoài
 print   send mail