Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 68/GM-UBND, Khai mạc 09h30’ (thứ Tư) - Ngày 15/7/2015
 
Cập nhật, 08:30’ ngày 14/7/2015
Ngày 13/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 68/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Dự họp, tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án “Đào tạo Năng khiếu Thể dục thể thao và vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030” trình phiên họp UBND tỉnh tháng 7 năm 2015.
         
Thành phần:
  
Chủ trì: Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành: Văn hoá Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi lĩnh vực;
 
UBND thành phố Lai Châu: Đại diện lãnh đạo UBND thành phố và Trưởng phòng Văn hoá Thông tin.
       
Thời gian: từ 09h30’ đến 11h00’ (thứ Tư) – ngày 15/7/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh (tầng 3 – nhà B).
 
Giao Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch chuẩn bị Dự thảo Đề án nêu trên và các tài liệu liên quan gửi tới thành phần dự buổi họp trước ngày 15/7/2015.
 
Minh Tiến
 print   send mail