Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 66/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Sáu) - Ngày 17/7/2015
 
Cập nhật, 15:30’ ngày 13/7/2015
 
Ngày 13/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 66/GM-UBND mời dự họp trực tuyến với Chính phủ.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành Luật Hộ tịch. Hội nghị do Bộ Tư pháp chủ trì.
         
Thành phần:
  
Giám đốc Sở Tư pháp: UBND tỉnh uỷ quyền chủ trì điểm cầu Lai Châu.
 
Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các ban, ngành: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Lao đông – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ.
 
Thành phố Lai Châu: Đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tư pháp.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh.
       
Thời gian: 01 ngày (thứ Sáu) – ngày 17/7/2015; sáng từ 08h00’, chiều từ 14h00’
  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2 – nhà B).
 
Giao Sở Tư pháp sao gửi tài liệu Hội nghị cho các đại biểu; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail