Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 65/GM-UBND, Khai mạc 14h00’ (thứ Ba) - Ngày 14/7/2015
 
Cập nhật, 09:30’ ngày 13/7/2015
Ngày 13/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 65/GM-UBND mời dự họp trực tuyến với Chính phủ.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh, Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.
         
Thành phần:
  
Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh gồm: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Công an tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Y tế, Lao động TB&XH, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân tộc, Ban Dân vận, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tư pháp, Nọi vụ, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá TT&DL, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Phát thanh và Truyền hình, Báo Lai Châu, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
       
Thời gian: ½ ngày, từ 14h00’ (thứ Ba) – ngày 14/7/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2 – nhà B).
 
Giao Công an tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, tài liệu liên quan và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail