Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 64/GM-UBND, Khai mạc 14h00’ (thứ Sáu) - Ngày 10/7/2015
 
Cập nhật, 09:30’ ngày 09/7/2015
Ngày 09/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 64/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.
         
Thành phần:
  
Thường trực UBND tỉnh Lai Châu;
 
Thành viên Ban Chỉ đạo 389/Địa Phương;
 
Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
 
Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;
 
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh;
       
Thời gian: buổi chiều, từ 14h00’ (thứ Sáu) – ngày 10/7/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2 – nhà B).
 
Giao Sở Công Thương chuẩn bị tài liệu gửi các đại biểu; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail