Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 63/GM-UBND, Khai mạc 14h00’ (thứ Ba) - Ngày 07/7/2015
 
Cập nhật, 16:30’ ngày 03/7/2015
 
Ngày 03/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 63/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Buổi làm việc với Đoàn công tác của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất nội dung, tổ chức chương trình tổng kết việc thực hiện Chương trình 30a giai đoạn 2009-2015 và kế hoạch hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 3 huyện của tỉnh.
         
Thành phần:
  
Thường trực UBND tỉnh Lai Châu;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – TBXH, Nội vụ, Ban Dân tộc, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh;
 
Công ty Điện lực Lai Châu;
 
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ;
       
Thời gian: ½ ngày, từ 14h00’ (thứ Ba) – ngày 07/7/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh (tầng 3 – nhà B).
 
Minh Tiến
 print   send mail