Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 61/GM-UBND, khai mạc 15h00’ (Thứ Ba) - ngày 07/7/2015
 
Cập nhật, 09h30’ ngày 03/7/2015
Ngày 03/7/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 61/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị công bố kết quả Kiểm toán.
         
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu.
 
Đ/c Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng điều phối nông thôn mới.
 
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tân Uyên, Mường Tè.
 
Đại diện lãnh đạo: Ban QLDA Xây dựng cơ bản và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC huyện Tân Uyên, Ban Quản lý Công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên TM, TH.
       
Thời gian: 15h00’ (thứ Ba) – ngày 07/7/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh (tầng 3 – nhà B).
 
Minh Tiến
 print   send mail