Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(THAY GIẤY MỜI) Kế hoạch làm việc với Đoàn công tác của Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam
 
Ngày 29/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 938/KH-UBND về Kế hoạch Làm việc với đoàn công tác của Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.
  
Kế hoạch làm việc với Đoàn công tác như sau:
  
- Thời gian: 8h30’ (thứ Năm) - ngày 16/7/2015.
 
- Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh (Tầng 3 – Nhà B – Khu Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh).
 
- Thành phần: Thường trực UBND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn có liên quan của Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học & Công nghệ.
 
Giao Sở Nông nghiệp & PTNT làm đầu mối liên hệ đón tiếp Đoàn, chuẩn bị báo cáo và đảm bảo các điều kiện làm việc với Đoàn; Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp.
 
Minh Tiến
 print   send mail