Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 57/GM-UBND, Khai mạc 08h30’ (thứ Tư) - Ngày 01/7/2015
 
Cập nhật, 08:30’ ngày 29/6/2015
Ngày 29/6/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 57/GM-UBND mời dự Họp trực tuyến.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2015.
         
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu.
 
Đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Nghiệp vụ Y, Kế hoạch Tài chính, Quản lý dược, Thanh tra, Bệnh viên Đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế (Giao Sở Y tế mời).
 
Trưởng các phòng trực t huộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Giám đốc BHXH các huyện, thành phố (Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh mời).
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
       
Thời gian: ½ ngày, khai mạc hồi 08h30’ (thứ Tư) – ngày 01/7/2015.
  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B)
 
Giao BHXH tỉnh làm đầu mối, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail