Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 56/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (Thứ Hai) - Ngày 29/6/2015
 
Cập nhật, 09:30’ ngày 24/6/2015
Ngày 24/6/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 56/GM-UBND mời dự Họp trực tuyến với Chính phủ.
 
Nội dung:
 
Họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015.
         
Thành phần:
  
Đ/c Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh uỷ;
 
Đ/c Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh;
 
Đ/c Đỗ Ngọc An – Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Các đ/c Uỷ viên UBND tỉnh;
 
Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TBXH, Văn hoá TTDL, Nội vụ, Thanh tra tỉnh; Q. Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh. (Phóng viên chỉ ghi hình và chụp ảnh, không ngồi dự trong thời gian họp). Cập nhật thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ để đăng, phát tin.
      
Thời gian: Ngày 29/6/2015 (thứ 2). Buổi sáng từ 8h00’, chiều từ 14h00’
  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B).
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tài liệu họp; Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị ý kiến phát biểu.
 
Minh Tiến
 print   send mail