Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ tư 19/1/2022
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
 
Ngày 23/6/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 893 /UBND – VX về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ .
  
Theo đó: Tiến tới kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015), để tri ân những người có công với cách mạng đã trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc có người thân trực tiếp tham gia chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, giành độc lập tư do cho dân tộc. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
 
 Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh Lai Châu về công tác Thương binh -Liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
   
 Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người có công với cách mạng tiến tới kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ở tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể, Nhân dân và lực lượng vũ trang của địa phương bảo đảm thiết thực, ý nghĩa góp phần giáo dục thế hệ trẻ và phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần đối với gia đình người có công với cách mạng.
  
 Vận động các cấp, các ngành tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”. Đẩy mạnh các phong trào tình nghĩa, vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ, tặng sổ tiết kiệm cho thương binh nặng trên 71%, giúp đỡ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thân nhân người có công.
  
 Tiến hành tôn tạo, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ và tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang, đài tưởng niệm và công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ.
  
 Theo đó, UBND tỉnh cũng đã giao nhiêm vụ cụ thể cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng về chính sách người có công với cách mạng theo quy định; thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi đối vời người có công với cách mạng. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện chính sách người có công; kịp thời biểu dương những tấm gương điển hình thực hiện tốt chế độ chính sách người có công và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
  
  Phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập danh sách tặng quà và xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với các mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ  27/7/2015, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
  
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu tăng cường công tác thông tin, xây dựng phóng sự, mở các chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ.
   
 Tăng thời lượng tin bài phản ánh về các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/72015); nêu gương các điển hình, người tốt việc tốt trong phong trào chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ; người có công làm kinh tế giỏi; người có công và thân nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các tổ chức, cá nhân trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.
  
 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lich phối hợp với Sở Lao động – TBXH; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ bằng nhiều hình thức như: treo Băng zôn, khẩu hiệu, cổ động mặt đường,… tại các tuyến đường chính của thành phố Lai Châu và trung tâm các huyện.
 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Sở Lao động - TBXH tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở thành phố Lai Châu; hướng dẫn các huyện, thành Đoàn tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang, đài tưởng niệm và công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ  tại các huyện vào lúc 19h ngày 26/7/2015.
  
 Phát động các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình người có công với cách mạng tại các cơ sở Đoàn bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả.
  
 UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu vận động các cấp, các ngành, đoàn thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng, ủng hộ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”; vận động mỗi cơ quan, đơn vị gắn liền với một địa chỉ hoặc một công trình tình nghĩa.
    
Ủy ban nhân các huyện và thành phố Lai Châu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2015) tại địa phương.
   
 Phối hợp với Sở Lao động - TBXH tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và người có công trên địa bàn huyện, thành phố.
  
 Tiến hành rà soát, tu bổ, sửa chữa tôn tạo các phần mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ do địa phương quản lý.
  
 Phối hợp với các ngành liên quan xác minh, giải quyết người tham gia hoạt động kháng chiến nhưng kê khai chưa được công nhận là người có công với cách mạng tại chương trình tổng rà soát năm 2014 - 2015; những trường hợp không đủ điều kiện giải quyết theo quy định của pháp luật thì thông báo dứt điểm cho đối tượng biết.
  
Tiếp tục triển khai thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo kế hoạch của UBND tỉnh.
  
Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công để kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm tại cơ sở.
  
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối tổng hợp kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ của các ngành, địa phương và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/8/2015.
 
Thu Hoài
 print   send mail