Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 54/GM-UBND, khai mạc 08h00’ (Thứ Ba) - ngày 16/6/2015
 
Cập nhật, 17:15’, 12/6/2015
Ngày 12/6/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 54/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
UBND tỉnh tổ chức làm việc với Sư Đoàn 316 về rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý các điểm đất Quốc phòng thuộc quyền quản lý của Sư Đoàn 316.
         
Thành phần:
  
Lãnh đạo Sư Đoàn 316
 
Đ/c Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 
Lãnh đạo UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ.
       
Thời gian: khai mạc vào lúc 08h00’ (thứ Ba) -  ngày 16 tháng 6 năm 2015.
  
Địa điểm: Phòng họp thường trực UBND tỉnh (tầng 3, nhà B)
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan để làm việc tại cuộc họp.
 
Minh Tiến
 print   send mail