Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
Giấy mời họp số 53/GM-UBND, khai mạc 08h00’ (Thứ Hai) - ngày 08/6/2015
 
Cập nhật, 10h30’ ngày 03/6/2015
 
Ngày 03/6/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 53/GM-UBND mời dự họp trực tuyến.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành.
         
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo: UB MTTQ tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân – Văn phòng UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo, Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh. (có danh sách kèm theo);
 
Thanh tra tỉnh: Lãnh đạo, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 Thanh tra tỉnh;
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh.
       
Thời gian: khai mạc vào lúc 08h00’ (thứ Hai) -  ngày 08 tháng 6 năm 2015.
  
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B)
 
Giao Thanh tra tỉnh in sao và phát tài liệu tới các đại biểu dự Hội nghị; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail