Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 51/GM-UBND, khai mạc 07h30’ (Thứ Hai) - ngày 08/6/2015
 
Cập nhật, 10:30’ ngày 02/6/2015
 
Ngày 02/6/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 51/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác với đạo Tin lành.
    
Thành phần:
  
Đại biểu Trung ương: Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Tin lành – Ban Tôn giáo Chính phủ.
 
Cấp tỉnh: Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh; các đồng chí tổ chuyên viên giúp việc BCĐ Công tác tôn giáo tỉnh (Có danh sách kèm theo).
 
Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình Lai Châu, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo: Phòng An ninh - Xã hội - Công an tỉnh; Ban Dân vận - Phòng Chính trị - BCH QS tỉnh, Phòng Chính trị - BCH BĐBP tỉnh, Phòng Dân tộc - Tôn giáo - Ban Dân vận Tỉnh uỷ và lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tôn giáo - Sở Nội vụ.
 
Cấp huyện:
 
+ Đại diện Thường trực Huyện uỷ/Thành uỷ, HĐND; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
 
+ Đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ/Thành ủy.
 
+ Phòng Nội vụ 07 huyện: 01 lãnh đạo Phòng Nội vụ, 01 chuyên viên làm công tác tôn giáo.
   
Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào lúc 07h3'0, ngày 08 tháng 6 năm 2015.
  
Địa điểm: Phòng họp số A3, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh.
 
 
Minh Tiến
 print   send mail