Chương trình công tác tháng
Thứ hai 24/1/2022
Chương trình công tác tháng 6/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 01/6:
Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 02/6:
- Buổi sáng:
+Làm việc với tập thể Lãnh đạo Sở Công thương.
+ Làm việc với Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Tây Bắc.
+ Dự và chỉ đạo Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2015.
- Buổi chiều: Làm việc với tập thể Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải.
Ngày 03/6:
- Buổi sáng:
+ Chào xã giao Đoàn đại biểu tỉnh Phông Sa Ly, U Đôm Xay – Lào.
+ Làm việc với tập thể Lãnh đạo Sở Xây dựng.
+ Họp BCĐ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu.
- Buổi chiều: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2011-2015 Văn phòng UBND tỉnh.
Ngày 04-06/6:
- Dự HN biểu dương điển hình tiên tiến Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên.
Ngày 05/6:
Dự HN biểu dương điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh.
Ngày 08-09/6:
Họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 1) năm 2015.
Ngày 10-12/6:
Dự Đại hội Đảng bộ Khối các CQ tỉnh lần thứ VIII.
Ngày 12-16/6
Tham dự Hội chợ triển lãm Trung quốc – Nam Á tại Côn Minh.
Ngày 16/6:
Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 16-18/6:
Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ III.
Ngày 19/6:
- Sáng: Dự cuộc họp rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ thành phố.
- Chiều: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Ngày 22-23/6:
Họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2).
Ngày 23-25/6:
- Dự Đại hội Đảng bộ huyện Sìn Hồ lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV.
- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế -Xã hội 6 tháng đầu năm tại các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên. (có kế hoạch cụ thể sau).
Ngày 26/6:
- Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015.
Ngày 27-29/6:
Dự Đại hội Đảng bộ huyện Tân Uyên lần thứ XVII.
Ngày 30/6:
Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Ngày 30/6-2/7:
Dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XIX.
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail