Cơ cấu tổ chức
Thứ năm 28/1/2021
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Khóa III - Nhiệm kỳ 2015-2020
 
       
 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG UBND TỈNH
 
1. Nguyễn Sỹ Cảnh                           - Bí thư, Quyền Chánh Văn phòng;
2. Lê Thanh Hải                                - Phó Bí thư, Phó Chánh Văn phòng;
3. Nguyễn Thành Đồng                     - Ủy viên, Bí thư chi bộ KTN-TĐC;
4. Trần Huy Dương                           - Ủy viên, Bí thư chi bộ TH-CB;
5. Kiều Hải Nam                                - Uỷ viên, Bí thư chi bộ TH-NC-VX;
6. Đặng Thị Diệu Thúy                      - Ủy viên, Bí thư chi bộ TC-HC;
7. Nguyễn Thị Luyến                         - Ủy viên, Bí thư chi bộ QT-TV;
 
 
 
 
ỦY BAN KIỂM TRA
    
1. Lê Thanh Hải              - Chủ nhiệm
2. Phạm Đăng Khoa       - Phó Chủ nhiệm
3. Đoàn Anh Đức            - Ủy viên
 
 
 
 
CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC
 
 
CHI BỘ PHÒNG TỔNG HỢP - NỘI CHÍNH - VĂN XÃ
   
1. Kiều Hải Nam             - Bí thư
2. Nguyễn Văn Dũng      - Phó Bí thư
3. Nguyễn Tiến Thịnh     - Ủy viên
 
 
 
 
 CHI BỘ PHÒNG KINH TẾ NGÀNH - TÁI ĐỊNH CƯ
    
1. Nguyễn Thành Đồng       - Bí thư
2. Trần Châu Ngọc             - Phó Bí thư
3. Đỗ Xuân Đức                 - Ủy viên
 
  
 
 
 
 CHI BỘ PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ
    
1. Nguyễn Thị Luyến       - Bí thư
2. Nguyễn Văn Hưng       - Ủy viên
 
 
 
 
CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
    
1. Đặng Thị Diệu Thúy       - Bí thư
2. Nguyễn Văn Hải              - Phó Bí thư 
  
 
 
CHI BỘ TIN HỌC - CÔNG BÁO
 
1. Trần Huy Dương             - Bí thư
      
 
Hùng Cường
 print   send mail
Các tin đã đăng