Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh
 
Tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu quan trọng. Sau đây trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh xin đăng toàn văn bài phát biểu.
 
Kính thưa đồng chí Lò Văn Giàng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương,
  
Thưa Chủ tọa kỳ họp,
 
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

 
Bên cạnh việc tổ chức các kỳ họp thường kỳ để xem xét, quyết định những vấn đề, giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, hôm nay HĐND tỉnh khoá XIII tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường để kịp thời xem xét quyết định những nội dung theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra giữa hai kỳ họp; thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí tham dự kỳ họp lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.
 
Thưa các đồng chí,
 
Theo chương trình, tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định một số nội dung quan trọng. Theo quy chế làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp này. Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận và quyết định:
 
1- Về Tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh:
 
Căn cứ Luật Đầu tư công, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và tình hình cụ thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn xây dựng tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý. Các tiêu chí được xem xét trên cơ sở tổng mức đầu tư, lĩnh vực đầu tư của từng dự án và sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của địa phương.
 
Việc HĐND tỉnh quyết định các tiêu chí đối với dự án trọng điểm nhóm C sẽ là căn cứ, cơ sở quan trọng để UBND tỉnh và các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, tạo điều kiện và căn cứ pháp lý cho việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo tính công khai, minh bạch và khả thi, tạo thuận lợi trong việc vận động và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Do vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh xem xét một cách toàn diện, thảo luận sâu để quyết định các tiêu chí đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của địa phương, khả năng tài chính và điều kiện thực tiễn của tỉnh năm 2015 và các năm tới.
 
2- Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất; danh mục dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác phát sinh trong năm 2015:
 
Theo quy định của Luật Đất đai và các quy định hiện hành, việc xem xét quyết định danh mục dự án phải thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 đã được HĐND tỉnh thực hiện vào kỳ họp cuối năm 2014. Tuy nhiên, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, để đảm bảo tiến độ triển khai một số dự án theo quy định; tại kỳ họp này, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh xem xét quyết định bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác phát sinh trong năm 2015.
 
Đây là nội dung quan trọng nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tác động đến đời sống của nhân dân. Do vậy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, quyết định danh mục các dự án cần bổ sung để tổ chức thực hiện trong năm 2015, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
  
3- Về công tác cán bộ:
 
Để chuẩn bị về công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện sự phân công, điều động của Trung ương, đồng chí Lò Văn Giàng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng chuyển công tác về giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2010-2015. Nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác, vừa qua Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có chủ trương đồng ý để tỉnh Lai Châu thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 từ nguồn nhân sự tại chỗ.
 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất ở địa phương; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 và là bước chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2016-2021. Xuất phát từ yêu cầu đó, thời gian qua Tỉnh uỷ đã thực hiện các bước quy trình nhân sự theo quy định, giới thiệu cán bộ để báo cáo Trung ương xem xét cho ý kiến. Ngày 13/5/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có văn bản đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy, nhất trí giới thiệu đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Đồng chí Đỗ Ngọc An là cán bộ được Trung ương luân chuyển về công tác tại tỉnh từ tháng 3/2014; là cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, gương mẫu về đạo đức, lối sống; được đào tạo cơ bản, được rèn luyện và trải qua nhiều môi trường công tác và giữ các chức vụ lãnh đạo khác nhau như: Bí thư huyện Đoàn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây, Bí thư Huyện uỷ Thanh Oai; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I - Ban Tổ chức Trung ương. Trong quá trình công tác đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã tham gia lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I do Trung ương tổ chức.
 
Với tinh thần, trách nhiệm trước cử tri, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, năng lực của cán bộ, quy hoạch cán bộ và giới thiệu của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay cũng như giai đoạn 2016-2020.
 
Thưa các đồng chí,
  
Kỳ họp HĐND tỉnh lần này quyết định một số nội dung quan trọng; ngay sau kỳ họp, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các Nghị quyết đến cử tri; đồng thời tích cực chuẩn bị nội dung kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII theo quy định. Cùng với thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần cùng các cấp ủy đảng tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Thưa toàn thể các đồng chí,

Bí thư tỉnh Nguyễn Khắc Chử phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIII kỳ họp thứ 10
 
Thu Hoài
 print   send mail