Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Chuẩn bị phục vụ trực tuyến toàn tỉnh. Thời gian: 08:00' (thứ Năm) - Ngày 07/5/2015
 
Ngày 06/5, Trung tâm Tin học và Công báo - Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 08/TTTHCB v/v phục vụ họp trực tuyến.
  
Căn cứ nội dung Giấy mời số 49/GM-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2015.
  
Hình thức: Truyền hình trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố
 
Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 08h00’ (thứ Năm) -  ngày 07/5/2015.
 
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
 
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00’ (thứ Tư) ngày 06/5/2015 và kiểm tra lại vào 06h45’ ngày 07/5/2015. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
 
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket: Tên huyện… Vd:  HUYỆN SÌN HỒ
 
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
 
Tài liệu phục vụ Hội nghị được đăng tải trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh mục Tài liệu hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail