Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 49/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Năm) - Ngày 07/5/2015
 
Cập nhật, 17:00’ ngày 05/5/2015
Ngày 05/5/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 49/GM-UBND mời dự họp trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Nội dung:
 
Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015.
    
Thành phần:
  
* Cấp tỉnh:
 
Chủ trì: Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng Lãnh đạo: Ban Văn hoá Xã hội - HĐND tỉnh;
 
Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Sở Y tế, Công an tỉnh, Lao động TB&XH, Văn phòng UBND tỉnh, Văn hoá - Thể thao & Du lịch, Giáo dục & Đào tạo, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,  UBMTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Lãnh đạo: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm 05-06 tỉnh, Cơ sở điều trị methadone tại tỉnh.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
 
* Cấp huyện:
 
Đại diện: Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ.
 
Đại diện: Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố.
 
Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố (do các huyện, thành phố lựa chọn).
 
Lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội các huyện.
 
Đại diện Lãnh đạo UBND và Trưởng trạm y tế xã, một số xã trọng điểm về ma tuý và HIV.
         
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Năm) – ngày 07/5/2015.
 
Địa điểm:
 
Đầu cầu cấp tỉnh: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2 - Nhà B.
 
Đầu cầu cấp huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố.
  
Tổ chức thực hiện:
 
Giao Sở Y tế chuẩn bị báo cáo tổng kết và sao gửi tài liệu cho các đại biểu dự Hội nghị tại đầu cầu cấp tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
 
Giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải tài liệu trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh để các đơn vị biết, khai thác, sử dụng.
 
Công an tỉnh chuẩn bị nội dung tham luận về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương triển khai điều trị methadone.
 
Sở Lao động - TB&XH chuẩn bị nội dung tham luận về kết quả triển khai cai nghiện ma tuý tại cộng đồng và bước đầu triển khai các cơ sở cấp phát thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone tại các Trung tâm Giáo dục - chữa bệnh và lao động xã hội.
 
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS: Tham luận về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2012-2015.
 
UBND huyện Mường Tè: Tham luận về hiệu quả triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone trên địa bàn huyện.
 
Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Văn phòng chuẩn bị tài liệu, phòng họp và mời các thành phần liên quan của huyện, thành phố dự Hội nghị và chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận.
 
(Ghi chú: Tuỳ theo quy mô phòng họp, các huyện, thành phố mời thành phần dự họp cho phù hợp; maket phòng họp, các huyện, thành phố tận dụng tên địa danh có sẵn tại phòng họp để sử dụng..)
 
Minh Tiến
 print   send mail