Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(THAY GIẤY MỜI) Kiểm tra tình hình thực hiện DA bổi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La và Lai Châu
 
Ngày 05/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HOẢ TỐC) số 556/KH-UBND v/v Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La và thuỷ điện Lai Châu.
  
Thực hiện Chương trình công tác của Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Sơn La và thuỷ điện Lai Châu như sau:
 
I. Lịch trình:
 
1. Ngày 06/5/2015:
 
- 13h30’: Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu đi vùng thấp huyện Sìn Hồ kiểm tra Đường Nùng Nàng – Nậm Tăm và một số dự án đang triển khai thi công do UBND huyện Sìn Hồ làm chủ đầu tư.
 
Thành phần:
 
Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.
 
Lãnh đạo UBND và Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC huyện Sìn Hồ.
 
- Buổi tối: Đoàn về thành phố Lai Châu.
 
2. Ngày 08/5/2015:
 
- 06h30’: Đoàn xuất phát từ thành phố Lai Châu đi xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn kiểm tra tình hình di chuyển dân tại điểm TĐC Nậm Hài.
 
Thành phần:
 
Đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Ban QLDA bồi thường, di dân TĐC tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.
 
Lãnh đạo UBND và các phòng ban liên quan huyện Nậm Nhùn.
 
- Buổi trưa: Đoàn ăn trưa tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn.
 
- Buổi chiều: Đoàn đi kiểm tra điểm TĐC Huổi Mắn, xã Nậm Chà và điểm TĐC thị trấn Nậm Nhùn.
 
- Buổi tối: Đoàn về thành phố Lai Châu.
 
II. Chuẩn bị điều kiện làm việc: Chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc đối tượng kiểm tra của Đoàn chuẩn bị hồ sơ dự án; mời đại diện các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn tham gia cùng Đoàn.
  
Kế hoạch này thay cho Giấy mời.
 
Minh Tiến
 print   send mail