Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 48/GM-UBND, khai mạc 08h00’ (Thứ Sáu) - ngày 08/5/2015
 
Cập nhật, 10h30’ ngày 05/5/2015
Ngày 05/5/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 48/GM-UBND mời dự họp trực tuyến.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.
  
Thành phần:
  
Đại diện Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh: Lao động – TBXH, Ban Dân tộc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông Vân tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá – TTDL, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
       
Thời gian: từ 08h00’ (thứ Sáu) – ngày 08/5/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B).
 
Minh Tiến
 print   send mail