Tin tức sự kiện
Chủ nhật 22/5/2022
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 
Ảnh minh họa
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 162/KH-ĐU nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nhằm tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII); góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thông qua việc tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ đối với Đảng, Nhà nước; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Nội dung tuyên truyền thông qua việc tổ chức hội nghị cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ định kỳ để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những thành tựu của đất nước, của tỉnh. Tổ chức phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tập trung biểu dương, tôn vinh những cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác. Tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Văn phòng, đăng tải các tin, bài viết về không khí khẩn trương, tích cực trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trongnhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng…
 
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi bộ căn cứ kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV,nghị quyết chuyên đề Đảng bộ Khối; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, CCVC LĐ sau Đại hội XIII của Đảng, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để chủ động đề xuất giải quyết các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh...
 
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021”, “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021”   (26/05/2021)
 • Triển khai tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử   (21/05/2021)
 • Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19   (21/05/2021)
 • Hướng dẫn công tác bầu cử   (19/05/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai một số nội dung trước, trong và sau ngày bầu cử   (13/05/2021)
 • Hướng dẫn lập hồ sơ công việc trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành.   (12/05/2021)
 • Triển khai phần mềm truy vết phòng chống dịch Covid-19   (06/05/2021)
 • Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh   (28/04/2021)
 • Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan Văn phòng   (23/04/2021)
 • Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết CT tổng thể CCHC   (22/04/2021)
 • Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ thăm, làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội   (19/04/2021)
 • Lai Châu: PCI năm 2020 tăng 6 bậc - Nỗ lực vượt bậc của các cấp chính quyền   (19/04/2021)
 • Hội nghị công bố Quyết định thanh tra   (05/04/2021)
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng   (30/03/2021)
 • Chi bộ Quản trị – Tài vụ – Hành Chính công: Kết nạp đảng viên mới   (04/03/2021)