Định hướng phát triển
Thứ hai 17/1/2022
Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Mội trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học
 
Ngày 25/5, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 325/VPUBND-HC về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Mội trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.
Ngày Môi trường thế giới (5/6) do Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từnăm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2021, với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration); đây là năm được Liên hợp quốc phát động cho một thập kỷ phục hồi hệ sinh thái nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói, giảm nghèo chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt. Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5) được Liên hợp quốc lựa chọn và phát động trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng vềđa dạng sinh học. Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 là “Chúng ta là một phần của giải pháp –Vì thiên nhiên” (We’re part of the solution –For nature): Kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đềtoàn cầu vềkhí hậu, an ninh lương thực và nguồn nước, sinh kế bền vững cho người dân.
 
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai một số nội dung sau: Tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021, gắn với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, cụ thể:
 
-Tổ chức các buổi tọa đàm theo hình thức trực tuyến như: Tuyên truyền, phổbiến Luật Bảo vệmôi trường năm 2020; giới thiệu các mô hình, giải pháp phục hồi hệsinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.
 
-Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc: Không săn bắn động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 
-Tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị như: Giữ gìn cảnh quan công sở, phòng làm việc sạch sẽ, thông thoáng; tuyên truyền, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị không sử dụng túi nilong khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.
 
2. Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thếgiới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021; giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả trên Trang Thông tin điện tử Văn phòng tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
 
3. Thông tin, tài liệu truyền thông của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 được đăng tải trên CổngThông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường địa chỉhttp://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ: http://monremedia.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ: http://vea.gov.vn/; Ban công ước vềđa dạng sinh học, địa chỉ: http://www.cbd.int/biodiversity-day. Kết quả tổ chức tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 của các phòng, ban, trung tâm đề nghị gửi về Phòng Hành chính –Tổ chức trước ngày 20/7/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên –Môi trường theo quy định.
 
 
BBT
 print   send mail