Văn phòng UBND tỉnh
Thứ tư 5/10/2022
Văn phòng UBND tỉnh tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 
Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Công văn số 126-CV/BCSĐ ngày 15/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Thông báo kết luận số 131-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng ban, trung tâm trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, cơ quan chức năng về công tác phòng, chống Covid-19 tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, khônghoang mang lo sợ trước mọi tình huống. Làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thực hiện mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnhbảo vệ sức khỏe Nhân dân vừa thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.
 
Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; gương mẫu, đi đầu cùng với hệ thống chính trị, Nhân dân tham gia chống dịch với tinh thần “Mỗi cơ quan đơn vị, địa phương từ tỉnh, huyện, xã đến thôn, bản, tổ dân phố là một pháo đài tại chỗ và mỗi người dân phải là chiến sỹ phòng, chống dịch”.  
 
Tuyên truyền, khuyến cáo công chức, viên chức, người lao động hạn chế đi ra khỏi tỉnh, không đến những vùng, địa phương đang có dịch theo thông báo của Bộ Y tế; trường hợp có công việc cần thiết phải đi thì đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, tổ chức ghi chép lịch trình, quá trình tiếp xúc, khai báo y tế đầy đủ, trung thực làm cơ sở để các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng khi bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch nhất là không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, không khai báo, khai báo y tế không trung thực.
 
Đối với các phòng Khối nghiên cứu –tổng hợp tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh dừng các cuộc họp, hội nghị không cần thiết, trường hợp tổ chức phải cắt giảm tối đa thành phần và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định,đẩy mạnh các hình thức trực tuyến, xử lý trên môi trường mạng.
 
Phòng Hành chính –Tổ chức chủ động, kịp thời tham mưu triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan Văn phòng theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các phương án, biện pháp đáp ứng tình huống có dịch bệnh xảy ra.
 
Phòng Quản trị -Tài vụ tham mưu đối với các cuộc họp, hội nghị, làm việc của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, của cơ quan Văn phòng phải đảm bảo các biện pháp an toàn, ngăn ngừa dịch bệnh như: Khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào họp, ngồi giãn cách....
 
Trung tâm Tin học và Công báo tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Văn phòng; tham mưu đảm bảo điều kiện về công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp, làm việc trực tuyến của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
 
BBT
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Lịch trực nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 Văn phòng UBND tỉnh   (28/04/2021)
 • Văn phòng UBND thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp   (26/04/2021)
 • Triển khai một số nội dung tuyên truyền tháng 4 và 5/2021   (23/04/2021)
 • Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh   (15/04/2021)
 • Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp   (05/04/2021)
 • Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021   (03/03/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng Văn xã   (25/02/2021)
 • Tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   (25/02/2021)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền   (02/02/2021)
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19   (01/02/2021)
 • Lịch trực tết Nguyên đán năm 2021   (28/01/2021)
 • Tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   (28/01/2021)
 • Đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021   (28/01/2021)
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII   (27/01/2021)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021   (26/01/2021)