Thông báo ý kiến TT UBND tỉnh
Thứ bảy 22/1/2022
Kết luận của đồng chí Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2015
 
Ngày 23/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 23/TB-UBND, Kết luận của đồng chí Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2015.
                                               
Ngày 21/4/2015, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2015. Dự phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Các đại biểu đại diện Lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; Lãnh đạo huyện Than Uyên. Sau khi nghe Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo các nội dung trình tại phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
  
I. Các nội dung trình phiên họp
 
1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Than Uyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  
UBND tỉnh cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng Quy hoạch do UBND huyện Than Uyên lập. Giao đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Than Uyên và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh Báo cáo Quy hoạch trước ngày 23/4/2015 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
2. Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
 
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đã được các sở, ngành thống nhất. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10.
 
3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Luật đầu tư công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, do đó để có cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2016 thì việc ban hành Quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý là cần thiết. Giao đồng chí Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trong tháng 4/2014 để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.
 
4. Đề án hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát.
 
UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Sở Nông nghiệp và PTNT trong quá trình xây dựng Đề án, đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu theo đề cương, nhiệm vụ đã được phê duyệt. Giao đồng chí Vương Văn Thành chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp theo hướng kinh phí thực hiện đề án phải tập trung vào hỗ trợ sản xuất và ổn định đời sống cho người dân tái định cư (tham khảo thêm Đề án hỗ trợ cho người dân tái định cư thuỷ điện Sơn La của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Hoàn chỉnh Đề án trước ngày 23/4/2015 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.  
 
II. Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong tháng 5 năm 2015
 
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
1. Tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp: Tập trung thu hoạch vụ Chiêm Xuân, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Hè. Chủ động đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
 
Chủ động nắm tình hình và ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của thời tiết đặc biệt là hiện tượng mưa đá, gió lốc và phòng chống cháy rừng trong thời gian nắng nóng, khô hạn.
   
2. Tập trung chỉ đạo tổng kết năm học 2014-2015; chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi Quốc gia chung cho bậc Trung học Phổ thông, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức hướng dẫn, phổ biến cho thí sinh dự thi. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, cao đẳng bố trí, tổ chức các cụm thi đảm bảo thuận lợi, hiệu quả.
 
3. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong thời gian giao mùa. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.
 
4. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân theo đúng kế hoạch đã được giao, đặc biệt là các công trình khởi công mới năm 2015.
 
5. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh biên giới đặc biệt là trong thời gian tổ chức Đại hội đảng các cấp. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, luận điệu tuyên truyền chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; Quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết bức xúc trong Nhân dân, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người xảy ra.
 
6. Thực hiện kiên quyết các biện pháp nhằm giảm tai nạn giao thông theo Công điện số 05/CĐ-CT ngày 15/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5. Bố trí Lãnh đạo trực, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trong dịp nghỉ lễ theo Công văn số 95/VPUBND-TH ngày 20/4/2015 của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ.
 
7. Tăng cường và chủ động định hướng thông tin, chỉ đạo các cơ quan báo, đài, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh tuyên truyền đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đưa tin bài khách quan, đúng sự thật tạo sự đồng thuận trong xã hội; xử lý nghiêm những hành vi thông tin, tuyên truyền xuyên tạc, sai sự thật gây bất lợi trong việc thực hiện chính sách.
 
8. Thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ chương trình công tác của UBND tỉnh, đặc biệt là các báo cáo, đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh. Các nội dung trong chương trình công tác mà các đơn vị xin hoãn tại các phiên họp tháng 1,2,3,4 yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh tại phiên họp tháng 5, 6/2015.
 
9. Thực hiện tốt Kế hoạch của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Các đồng chí Tỉnh uỷ viên được phân công phụ trách các xã phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ các huyện, thành phố để chỉ đạo thành công đại hội cơ sở do mình phụ trách.
 
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổng hợp, tham mưu giải quyết chế độ, chính sách cho số người không tham gia tái cử cấp uỷ các cấp.
 
Thu Hoài
 print   send mail