Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4
 
Ngày 21/4, đồng chí Nguyễn Khắc Chử -Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 cho ý kiến vào Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Than Uyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát; Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2014; Tờ trình và dự thảo NQ Quy định về quản lý đầu tư và các dự án nhóm C trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Than Uyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu Than Uyên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh; đến năm 2030, trình độ phát triển của Than Uyên đứng thứ hai trong các huyện, thành phố của của tỉnh Lai Châu.
 
Quy hoạch cũng xác định phát huy lợi thế phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung nhằm tạo ra nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế, đảm bảo an ninh lương lực; phát triển cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, thủy cầm, lúa đặc sản; bảo vệ và phát triển diện tích rừng  xây dựng Than Uyên trở thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Để tạo ra nhiều đột phá trong tăng trưởng, quy hoạch đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của Than Uyên phấn đấu đạt 12,4%/năm giai đoạn 2016 - 2020; đạt 12,2%/năm giai đoạn 2021-2025 và đạt 8,8%/năm giai đoạn 2026-2030. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 40 triệu đồng, năm 2025 là 77,3 triệu đồngvà đạt 110 triệu đồng và năm 2030. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 198 tỷ đồng, năm Đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn trên 291 tỷ đồng và đạt 472 tỷ đồng vào năm 2030. Cơ cấu của nền kinh tế theo trật tự: Nông, lâm và thuỷ sản - Công nghiệp, Xây dựng - Dịch vụ sẽ là: Đến năm 2020: 28% - 37,4% - 34,6%; năm 2025: 25% - 38% - 37%; đến năm 2030: 20% - 39% - 41%. Đến năm 2030, phấn đấu nâng cấp 95% tổng chiều dài đường dân sinh thôn, bản thành đường xã. Đến năm 2030, phấn đấu 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; Năm 2025, có 09/11 xã đạt tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và 11/11 xã đạt tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới vào năm 2030; Giai đoạn 2021-2030, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân phấn đấu đạt 2-3%/năm; Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% và đạt 70% vào năm 2030; Số bác sỹ trên 1 vạn dân đạt 14,5 bác sỹ vào năm 2025và đạt 15,1 bác sỹ/vạn dân vào năm 2030; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 36,5% vào năm 2025; phấn đấu 98,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 99,8% dân số đô thị được dùng nước sạch. Đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt 39% và tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh là 99,8%. Theo đó tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 khoảng 2.675 tỷ đồng.
 
Quy hoạch cũng nêu ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục: Huy động vốn đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ và môi trường; về sử dụng đất; pháp tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển sản xuất nông nghiệp.
 
 Cho ý kiến vào Quy hoạch các đại biểu đề nghị huyện phát huy  lợi thế phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của huyện như: cây cao su, quế, chè, lúa chất lượng cao, cá lồng, chăn nuôi đại gia súc,… Xây dựng cơ chế khuyến kích, nâng cao hiệu quả mối liên kết giữa doanh nghiệp với người dân trong phát triển sản xuất nông, lâm thủy sản. Thực hiện tốt chính sách thu hút cán bộ do tỉnh ban hành nhằm thu hút cán bộ kinh tế, khoa học kỹ thuật, chuyên gia giỏi, công nhân lành nghề.  Đồng thời, các đại biểu cũng cho rằng Quy hoạch của huyện cần bám sát Quy hoạch của tỉnh và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của huyện.
Về Dự thảo Tờ trình và dự thảo NQ Quy định về quản lý đầu tư và các dự án nhóm C trọng điểm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định việc ban hành Nghị quyết về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C để triển khai thực hiện khi Luật Đầu tư công có hiệu lực. Dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý được xác định trên 5 tiêu chí gồm: Dự án đầu tư xây dựng cầu, cảng sông, công nghiệp điện, khu nhà ở có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng; dự án giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện có tổng mức đầu tư từ 55 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng; dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng...
 
Về Đề án hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát các đại biểu cho rằng: Chú trọng lại mục đích của đề án; giải quyết đất sản xuất, việc làm cho nhân dân. Tổng số diện tích đất còn lại của 2 huyện phải tính toán cụ thể để dân có đất sản xuất. Xem lại tỷ lệ vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng, những công trình thật sự ổn định cho đời sống của nhân dân mới đưa vào đề án. Vận dụng các chính sách vào đề án một cách linh hoạt. Hỗ trợ, nâng cấp các xã xây dựng đường nội đồng, hệ thống kênh mương. Những nơi thuận lợi giao đất cho người dân trước. Chuyển đổi cây trồng chủ yếu là trồng cây chè. Chú trọng đến việc nuôi cá bè trên các hồ thủy điện.
 
Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các đơn vị cần hoàn thiện Đề án hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát; quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Than Uyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2015. Ngành Nông nghiệp tập trung chỉ đạo chăm sóc, theo sát tình hình sâu bệnh ở lúa chiêm xuân. Chủ động nắm tình hình, nâng cao công tác phòng, chống mưa lũ năm 2015. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị cho việc thi tốt nghiệp THPT, tổng kết năm học 2014-2015. Sở Y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho người dân trong thời điểm giao mùa. Chú trọng các công trình trọng điểm đẩy nhanh tiến độ để xong trước mùa mưa.
 
Thu Hoài
 print   send mail