Mời họp
Thứ tư 19/1/2022
(HOẢ TỐC) Thay đổi thời gian phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2015.
 
Cập nhật 16:30' ngày 17/4/2015
Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo (HOẢ TỐC) số 21/TB-UBND v/v thay đổi thời gian phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2015.
  
Ngày 16/4/2015, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 43/GM-UBND v/v mời họp UBND tỉnh tháng 4/2015. Nay vì lý do công việc đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, nên thời gian tổ chức cuộc họp có sự thay đổi, cụ thể như sau:
 
Thời gian khai mạc phiên họp chuyển từ 07h30’ (thứ Hai) – ngày 20/4/2015 sang 08h00 (thứ Ba) – ngày 21/4/2015; mọi thông tin khác liên quan đến cuộc họp theo Giấy mời họp số 43/GM-UBND, ngày 16/4/2015 vẫn giữ nguyên.
 
Minh Tiến
 print   send mail