Tin tức sự kiện
Thứ tư 19/1/2022
Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020
 
Đại hội được tổ chức chiều nay 15/4. Các đồng chí Vương Văn Thành - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Chương- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Triệu Thị Vân - Bí Thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo.
 

Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Bí thư Đảng bộ, Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội
  
Dự thảo báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả trong các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí,công tác Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoáXI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
  
Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ; tập trung củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy mạnh mẽ tinh thần tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung, dân chủ trong sinh hoạt Đảng; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; trong nhiệm kỳ Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã kết nạp được 10 đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong thi hành Điều lệ Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng; hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều bước chuyển biến tích cực; các phong trào thể thao, văn nghệ, các hoạt động từ thiện được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo quần chúng tham gia.
   
Nhiệm kỳ(2015-2020), Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phấn đấu: Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 45% đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ, đảng viên; 98% quần chúng được nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp được 06 đảng viên trở lên;…
 

  Đồng chí Vương Văn Thành - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tham gia ý kiến vào các văn kiện tại đại hội.
  
Dự và chỉ đạo Đại hội đồng chí Vương Văn Thành - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cần bám sát nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết cấp trên để tổ chức và đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện và tham mưu xây dựng hiệu quả các văn bản, dự án. Đồng thời, xây dựng các chương trình cụ thể để triển khai thực hiện, củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của công việc được giao; từng bước cải cách thủ tục hành chính, đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công việc chuyên môn; phấn đấu xây dựng cơ quan Văn phòng là cơ quan văn hóa, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2012.
  

 Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu 04 đại biểu dự Đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
 

   
Đồng chí Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.
 

  Đồng chí Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng tân bí Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Sỹ Cảnh 
 

   Đại biểu tham gia bó phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới nhiệm kỳ 2015-2020
    

 Các đại biểu Cấp ủy các Chi, Đảng bộ bạn tăng hoa chúc mừng đại hội
 
Thu Hoài
 print   send mail