Chương trình công tác tháng
Thứ tư 3/3/2021
Chương trình công tác tháng 4/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
 
Ngày 01-02/4:
- Dự họp Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh.
- Làm việc với đoàn công tác của BCĐ Nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La – Lai Châu tại huyện Nậm Nhùn.
Ngày 02-03/4:
- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I tại các huyện: Tân Uyên, Than Uyên.
Ngày 03-04/4:
- Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tại tỉnh Hà Giang.
- Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc tại huyện Mộc Châu – Sơn La.
Ngày 04-08/4:
- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I tại các huyện: Sìn Hồ, Nậm Nhùn.
- Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch trồng mới cây cao su năm 2015 và khảo sát, lựa chọn vùng trồng mới các năm tiếp theo tại các huyên: Mường Tè, Nậm Nhùn và Sìn Hồ.
- Dự Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Quyết định và Nghị định của Chính phủ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức).
Ngày 09/4:
Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Ngày 10/4:
- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm bài học trong quá trình thực hiện chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 (Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức).
Ngày 13-14/4:
- Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ.
- Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26.
- Làm việc với đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
- Làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia.
Ngày 17/4:
Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 20-21/4:
Họp UBND tỉnh tháng 4/2015.
Ngày 22/4
- Dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, xuất sắc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu.
Ngày 24-25/4
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 3/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (03/03/2015)
 • Chương trình công tác tháng 02/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/02/2015)
 • Chương trình công tác tháng 01/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2015)
 • Chương trình công tác tháng 12/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2014)
 • Chương trình công tác tháng 11/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/11/2014)
 • Chương trình công tác tháng 10/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2014)
 • Chương trình công tác tháng 9/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/09/2014)
 • Chương trình công tác tháng 8/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (31/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 7/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 6/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/06/2014)
 • Chương trình công tác tháng 5/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/05/2014)
 • Chương trình công tác tháng 4/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2014)
 • Chương trình công tác tháng 3/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/03/2014)
 • Chương trình công tác tháng 02/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (27/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 01/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2014)