Mời họp
Thứ bảy 2/7/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 36/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Năm) - Ngày 26/3/2015
 
Cập nhật, 16:00’ ngày 24/3/2015
Ngày 24/3/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 36/GM-UBND (Tải về Giấy mời) mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.
  
Thành phần:
  
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.
 
Sở Nội vụ: Tập thể lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc; Trưởng, Phó Trưởng phòng và Chuyên viên phòng Cải cách hành chính.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh.
      
Thời gian: khai mạc 08h00’ (thứ Năm) – ngày 26/3/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (tầng 2, nhà B).
 
Giao Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị điều kiện, tài liệu phục vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail