Mời họp
Thứ bảy 22/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 33/GM-UBND, Khai mạc 14h00’ (thứ Năm) - Ngày 19/3/2015
 
Cập nhật, 10:00’ ngày 17/3/2015
Ngày 17/3/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 33/GM-UBND  (tải Giấy mời) mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Bàn triển khai công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.
  
Thành phần:
  
Thường trực UBND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT (lãnh đạo Sở, Quỹ Bảo vệ & PTR tỉnh, Chi cục Lâm nghiệp) và Văn phòng UBND tỉnh.
 
UBND các huyện: Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách nông, lâm nghiệp); lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Ban Quản lý rừng phòng hộ.
 
Phóng viên dự, đưa tin: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.
      
Thời gian: khai mạc hồi 14h00’ (thứ Năm) – ngày 19/3/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh (tầng 3, nhà B).
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các tài liệu làm việc theo nội dung trên (báo cáo tổng hợp các dự án trồng bù rừng, trong đó nêu rõ các phương án trồng bù rừng đã được phê duyệt; dự thảo kế hoạch trồng thay thế, cơ chế tổ chức thực hiện).
 
Minh Tiến
 print   send mail