Mời họp
Thứ sáu 21/1/2022
Giấy mời họp số 32/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Ba) - Ngày 17/3/2015
 
Cập nhật, 16:30’ ngày 12/3/2015
 Ngày 12/3/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 32/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).
  
Thành phần:
  
Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ VN tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
 
Đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.
 
Các Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh cư trú trên địa bàn thành phố Lai Châu.
 
Một số chuyên gia, nhà khoa học; Đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã, phường và một số cử tri đại diện cho các thành phần dân cư trên địa bàn thành phố Lai Châu (do UBND thành phố mời).
      
Thời gian: 01 ngày, khai mạc hồi 08h00’ (thứ Ba) – ngày 17/3/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp số 3 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Tổ chức thực hiện:
 
Sở Tư pháp: Chuẩn bị nội dung Hội nghị, cử báo cáo viên, thư ký ghi chép ý kiến tham gia; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác theo quy định hiện hành để tổ chức Hội nghị.
 
Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh mời Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh cư trú trên địa bàn thành phố Lai Châu tham dự Hội nghị.
 
UBND thành phố Lai Châu: Mời một số chuyên gia, nhà khoa học; Đại diện Thường trực HĐND, UBND các xã, phường và 10 cử tri đại diện cho các thành phần dân cư trên địa bàn thành phố Lai Châu tham dự Hội nghị.
 
Ghi chú: Hội nghị không phát tài liệu, các đại biểu tham dự có trách nhiệm chủ động khai thác tài liệu và chuẩn bị ý kiến tham gia.
 
Các đại biểu có thể truy cập một trong các địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp để khai thác Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và các vấn đề trọng tâm lấy ý kiến.
 
Minh Tiến
 print   send mail