Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
Giấy mời họp số 31/GM-UBND, Khai mạc 13h30’ (thứ Tư) - Ngày 18/3/2015
 
Cập nhật, 16:30’ ngày 12/3/2015
 Ngày 12/3/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 31/GM-UBND Tải GM-UBND mời dự phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 3.
 
Nội dung:
 
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3 năm 2015 để thảo luận các nội dung sau:
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I; nhiệm vụ công tác quý II năm 2015.
 
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Sìn Hồ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Sở Tài chính: Tờ trình và dự thảo NQ về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo nguồn lực tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS” giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
Sở Thông tin và Truyền thông: Đề án thực hiện NQ số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
 
Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu tại http://vpubnd.laichau.gov.vn mục Tài liệu hội nghị để nghiên cứu, tham gia.
  
Thành phần:
  
* Đại biểu triệu tập: Các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
 
* Đại biểu mời: Trân trọng kính mời các đồng chí:
 
Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
 
Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
 
Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá TT&DL, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động TB&XH, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh. (Yêu cầu không cử cấp phó dự họp thay).
 
Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 
Huyện Sìn Hồ: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch.
 
Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên, Trung tâm TH&CB.
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng giao tiếp điện tử tỉnh.
      
Thời gian: 02 ngày, khai mạc hồi 13h30’ (thứ Tư) – ngày 18/3/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp số 10 – Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail