Chương trình công tác tháng
Thứ tư 3/3/2021
Chương trình công tác tháng 3/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
Ngày 03/3:
- Dự HN BCD Đảng bộ tỉnh.
- Họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải ngân dự án xây dựng khu TĐC thị trấn Nậm Nhùn.
Ngày 04/3:
- Họp lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo tài chính cho phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020/
- Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Than Uyên, huyện Sìn Hồ.
Ngày 05/3:
- Dự HN tập huấn về an ninh mạng.
- Họp Ban Chỉ đạo đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Ngày 06/3:
- Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- Dự HN trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
Ngày 09/3:
- Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 12/3:
Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến vào dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).
Ngày 19-20/3:
Họp UBND tỉnh tháng 3/2015.
Ngày 23/3:
- Họp Thường trực Tỉnh uỷ.
- Họp Thường trực UBND tỉnh.
Ngày 25-26/3:
Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
    
Các ngày khác trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các công việc chuyên môn và xử lý các công việc phát sinh theo lĩnh vực phụ trách.
 
Minh Tiến
 print   send mail
Các tin đã đăng
 • Chương trình công tác tháng 02/2015 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/02/2015)
 • Chương trình công tác tháng 01/2015 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2015)
 • Chương trình công tác tháng 12/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/12/2014)
 • Chương trình công tác tháng 11/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (05/11/2014)
 • Chương trình công tác tháng 10/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (01/10/2014)
 • Chương trình công tác tháng 9/2014 của đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (04/09/2014)
 • Chương trình công tác tháng 8/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (31/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 7/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/07/2014)
 • Chương trình công tác tháng 6/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/06/2014)
 • Chương trình công tác tháng 5/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/05/2014)
 • Chương trình công tác tháng 4/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (02/04/2014)
 • Chương trình công tác tháng 3/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (10/03/2014)
 • Chương trình công tác tháng 02/2014 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (27/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 01/2014 của đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh   (06/01/2014)
 • Chương trình công tác tháng 12/2013 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   (11/12/2013)