Tin tức sự kiện
Thứ năm 27/1/2022
Triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2015 tại Lai Châu
 
Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch số 206 (tải về) triển khai Năm An toàn giao thông năm 2015 với chủ đề Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết"
   
I.    MỤC ĐÍCH
 
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.
 
Giảm từ 5 - 10% so với năm 2014 về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông; ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe mô tô.
 
II. YÊU CẦU
 
Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2015.
      
Xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, tuyệt đối tránh hình thức, rườm rà; triệt để thực hành tiết kiệm.
  
Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự sn toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.
 
Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
 
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục tới các thành viên trong cơ quan, đơn vị và mỗi người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
 
Các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
 
Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát.
 
Đẩy mạnh tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.
 
Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông; những vi phạm về điều kiện an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện vận tải, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng giao thông.
 
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải, trong đó chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và người điều khiển phương tiện cá nhân, đặc biệt là nhóm những người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.
 
Khẩu hiệu tuyên truyền: 
 
“An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người”;
“Không chở quá tải, quá số người quy định”;
“Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”;
“Đã uống rượu, bia không lái xe”;
“Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường”;
“Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy”;
“Dừng lại quan sát trước khi qua đường”;
“Chấp hành quy định an toàn khi đi đò”.
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. SởGiao thông Vận tải: Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2015 “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, cụ thể:
 
a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông:
 
Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc triển khai thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, việc thực hiện các cam kết về xếp hàng và vận chuyển hàng hoá đúng tải trọng phương tiện, hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ tại các huyện, thành phố, các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và các đầu mối hàng hóa.
 
Khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để xử lý vi phạm đối với chủ xe, lái xe, xác định trách nhiệm liên quan của cơ quan, người thực thi công vụ; công bố doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp dữ liệu và thông tin cho lực lượng cảnh sát giao thông xử lý ngay các xe vi phạm tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; tiếp tục siết chặt quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa chở khách ngang sông.
 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện, thông báo số điện thoại đường dây nóng của cơ quan thanh tra tại các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm, tiêu cực..
 
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến đò và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn.
 
b) Tiếp tục thực hiện siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện:
 
Tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động về siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện; chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp với Công an các huyện, thành phố kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hành vi vi phạm, lách luật, tránh trạm cân tải trọng và chống đối lực lượng thực thi công vụ.
 
Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa. Tổ chức tập huấn quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải cho lãnh đạo đơn vị kinh doanh vận tải và người điều hành vận tải.
 
Ngăn chặn xe chở quá tải từ gốc, yêu cầu người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ký cam kết không xếp hàng quá tải trọng xe và có biện pháp kiểm soát, xử lý ngay tại nơi xếp hàng, yêu cầu chủ phương tiện cam kết không hoán cải phương tiện.
  
c) Nâng cao chất lượng quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện:
 
Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thiện cơ sở dữ liệu kỹ thuật phương tiện.
 
Nâng cao khả năng giám sát quá trình kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy định về bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện trong doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
 
Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng phương tiện, chú trọng công tác giám sát việc thực hiện quy định về đăng kiểm và niên hạn sử dụng của phương tiện.
 
d) Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và quản lý người điều khiển phương tiện:
 
Đổi mới phương thức đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, hoàn thiện quy trình giám sát tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch.
 
Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép điều khiển phương tiện.
 
đ) Đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả và bảo đảm an toàn giao thông của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông:
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.
 
Khẩn trương hoàn thành rà soát lại các vị trí đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện với hệ thống quốc lộ, tổ chức cắm biển cảnh báo, gờ giảm tốc, bổ sung đầy đủ hệ thống hộ lan, cọc tiêu, biển báo và các đoạn lánh nạn đối với đường đèo dốc, miền núi, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo trên mạng lưới đường bộ theo đúng quy chuẩn quốc gia, kiên quyết bỏ các biển báo bất hợp lý, rà soát, tiến hành lắp đặt giải phân cách cứng tại các tuyến đường đủ điều kiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
 
2. Công an tỉnh:
 
Tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra phối hợp Cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác, đưa ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, về nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm luồng tuyến, chở quá số người quy định, vi phạm quy định về thời gian lái xe, đón trả khách không đúng nới quy định, điều khiển phương tiện không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, không có giấy phép theo quy định...xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.
  
Chỉ đạo lực lượng Công an giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tiếp tục triển khai thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phối hợp số 12593/KH-BGTVT-BCA ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải của lái xe, chủ xe ô tô tải, đặc biệt là xe chở Công - ten - nơ, vật liệu xây dựng, kiểm tra, xử lý vi phạm chở quá tải đối với phương tiện thủy nội địa và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.
 
Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đề xuất các giải pháp xử lý các "điểm đen" tai nạn giao thông.
  
Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm.
 
3. Sở Giáo dục và Đào tạo:
 
Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Đồng thời chỉ đạo các trường học yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh yêu cầu học sinh các cấp tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy khi tham gia giao thông bằng xe cơ giới hai bánh, không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe và sau khi đã sử dụng rượu, bia.
 
Đẩy nhanh việc rà soát, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu giáo dục về an toàn giao thông trong chương trình chính khóa của các cấp học đảm bảo đủ nội dung, đủ thời lượng và phù hợp với lứa tuổi.
 
4. Sở Y tế:
 
Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.
 
Chỉ đạo các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối với lái xe, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện.
 
Chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu và các chất kích thích thần kinh bị cấm của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
 
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
 
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý việc quảng cáo rượu, bia trên các phương tiện truyền thông, yêu cầu khi quảng cáo rượu, bia phải gắn kèm nội dung cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
 
Phối hợp với các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh tuyên truyền tiêu chí “Văn hóa giao thông” đến người tham gia giao thông.
 
6. Sở Thông tin và Truyền thông:
 
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, tăng cường tuyên truyền trên báo mạng, các mạng xã hội.
 
Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh, sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề an toàn giao thông.
 
Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề: Kiểm soát tải trọng phương tiện, phòng, chống uống rượu bia đối với lái xe khi điều khiển phương tiện, tuân thủ quy định tốc độ, đội mũ bảo hiểm, bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ, điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy chở khách.
 
Tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2015 "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện" với mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết", đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nguy cơ, hậu quả và các biện pháp phòng tránh tai nạn xe mô tô, xe gắn máy.
 
Hưởng ứng và triển khai các hoạt động "Phòng ngừa tai nạn xe mô tô, xe gắn máy" trong chương trình "Thập kỷ hành động vì An toàn giao thông đường bộ 2011-2020" của Liên hợp quốc.
 
Khẩu hiệu tuyên truyền chung: "Tính mạng con người là trên hết"; "Chở quá tải là phá hoại tài sản Quốc gia", "Đã uống rượu - bia không lái xe"; "Đội mũ bảo hiểm - Bảo vệ chính mình"; "Có phao cứu sinh thì mình sang sông".
 
7. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:  
 
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền An toàn giao thông" với Ban An toàn giao thông tỉnh.
 
Tăng cường và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thường xuyên phát sóng các thông điệp về an toàn giao thông. Đài truyền hình của tỉnh và huyện, thành phố sắp xếp, bố trí thời gian phát sóng chương trình an toàn giao thông vào khung giờ tối để thu hút người xem.
 
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
   
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tới mọi gia đình, khu dân cư; tuyên truyền tiêu chí “Văn hóa giao thông” đến hội viên, đoàn viên.
 
9. Ban An toàn giao thông tỉnh:
  
Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đổi mới phương thức, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự An toàn giao thông trên mọi phương tiện truyền thông ở cả tỉnh và các huyện, thành phố, nhất là trên truyền hình và phát thanh, đẩy mạnh tuyên truyền trên các mạng xã hội, trọng tâm là tuyên truyền về các giải pháp thực hiện "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện"; phổ biến quy định pháp luật về quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, vận động theo các chuyên đề về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
 
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp với các cơ quan về an toàn giao thông, phát huy hiệu quả tuyên truyền Luật Giao thông tới đông đảo quần chúng nhân dân.
 
Tổ chức hoạt động tuyên truyền theo chủ đề: An toàn cho người đi mô tô, kiểm soát tốc độ, kiểm soát tải trọng xe, kiểm soát uống rượu bia đối với lái xe.
 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông"; phong trào xây dựng "Doanh nghiệp vận tải an toàn""Lái xe an toàn" năm 2015.
  
Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thí điểm các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh lớp 12 và cấp chứng chỉ an toàn giao thông cho học sinh khi hoàn thành khóa học;
 
10. Ban ATGT các huyện, thành phố:
  
Căn cứ điều kiện thực tế và Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015 với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với một số nhiệm vụ trọng tâm:
 
Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự An toàn giao thông; Trưởng ban An toàn giao thông các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” tại địa phương. Chú trọng tăng cường lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cấp xã, phường.
 
Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên các tuyến đường thôn, bản. Tăng cường, bố trí thêm các lực lượng khác ngoài cảnh sát giao thông tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày lễ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp đã uống rượu, bia vẫn tham gia giao thông, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.
 
Xác định các tuyến đường, các điểm mất an toàn, các điểm có nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đặc biệt là các cầu treo, tạm ngừng khai thác những công trình không đảm bảo an toàn. Kiểm tra rà soát đình chỉ hoạt động các bến đò ngang tự phát, các ph­ương tiện tham gia giao thông đường thuỷ chở khách không đủ điều kiện hoạt động theo quy định; thiếu trang thiết bị an toàn, phao cứu sinh; chở quá tải trọng của phư­ơng tiện. Thực hiện việc bắt buộc phải trang bị các trang thiết bị hỗ trợ cứu nạn nh­ư: áo phao, phao cứu sinh trên các phư­ơng tiện nhằm hạn chế thiệt hại trong tình huống xảy ra tai nạn.
 
Minh Tiến
 print   send mail