Mời họp
Thứ năm 27/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 21/GM-UBND, khai mạc 14h00’ (Thứ Sáu) - ngày 06/02/2015
 
Cập nhật 15:00’ ngày 03/02/2015
 Ngày 03/02/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 21/GM-UBND (tải về) mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến triển khai hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
  
Thành phần:
  
Chủ trì: Uỷ quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan (do Sở cử tham dự).
 
Phóng viên: Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh; Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh dự và đưa tin.
      
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 14h00’ (thứ Sáu) – ngày 06/02/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B.
 
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT cử cán bộ đầu mối liên hệ với Bưu điện Trung ương, download các file tài liệu báo cáo tại trang Web của Cục Quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản; Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và đảm bảo đường truyền trong thời gian họp.
 
Minh Tiến
 print   send mail