Mời họp
Thứ sáu 21/1/2022
Chuẩn bị điều kiện phục vụ phiên họp trực tuyến toàn tỉnh (thứ Hai) ngày 09/02/2015
 
Ngày 03/02/2015, Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh ban hành Công văn số 05/TTTHCB (tải về) về việc phục vụ họp trực tuyến.
   
Hình thức:
  
Truyền hình trực tuyến tại Văn phòng UBND tỉnh và 8 điểm cầu tại Văn phòng UBND các huyện, thành phố.
   
Thời gian:
 
01 ngày, bắt đầu từ 08h00’ (thứ Hai) -  ngày 09/02/2015.
  
Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu, Văn phòng UBND các huyện, thành phố phối hợp chuẩn bị phương tiện và các nguồn lực, đảm bảo vận hành hệ thống với chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất phục vụ Hội nghị.
 
Việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm toàn hệ thống sẽ thực hiện vào lúc 14h00’ (Chủ nhật) ngày 08/02/2015 và kiểm tra lại vào 06h45' ngày 09/02/2015. Đề nghị đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ kỹ thuật có mặt để thử nghiệm, vận hành, chuẩn bị tốt cho Hội nghị chính thức.
  
Tại các điểm cầu chỉ treo Maket: Tên huyện… Vd:  HUYỆN SÌN HỒ
 
Không bố trí hoa, đặt nước tại phòng họp. Đề nghị Viễn thông tỉnh Lai Châu thông báo danh sách cán bộ kỹ thuật phục vụ cuộc họp tại các điểm cầu cho Trung tâm Tin học và Công báo – Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố để các đơn vị chủ động bố trí cán bộ phối hợp.
  
Tài liệu phục vụ họp (nếu có) được gửi vào hộp thư công vụ (…@chinhphu.vn) đã cấp cho các đơn vị và đăng tải trên mục "Tài liệu Hội nghị" Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh vpubnd.laichau.gov.vn
   

Thông tin liên quan khi cần liên hệ: Trung tâm Tin học & Công báo - Văn phòng UBND tỉnh (SĐT: 02313.876.460, ĐTDĐ: 0918.186.355).

 
Minh Tiến
 print   send mail