Mời họp
Thứ sáu 21/1/2022
Giấy mời họp số 19/GM-UBND, Khai mạc 13h30’ (thứ Năm) - Ngày 05/02/2015
 
Cập nhật 15:00’ ngày 02/02/2015
Ngày 02/02/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 19/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo. Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì.
  
Thành phần:
  
Đại diện: Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
 
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo về giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu;
 
Phóng viên: Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh.
      
Thời gian: khai mạc 13h30’ (thứ Năm) – ngày 05/02/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B, trung tâm HC-TC tỉnh.
 
Minh Tiến
 print   send mail