Tin tức sự kiện
Thứ hai 24/1/2022
Ngành Thanh tra tỉnh Lai Châu triển khai công tác năm 2015
 
Chiều ngày 26/01, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 08 huyện, thành phố triển khai công tác thanh tra năm 2015. Các đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Long - Phó Cục trưởng Cục I Thanh tra Chính phủ; Võ Thị Thiệp- Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
  
Qua báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2014, ngành thanh tra tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cuộc thanh tra được tiến hành chủ động, kịp thời. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Công tác  tiếp công dân, giải quyết  khiếu nại, tố cáo (KNTC) luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ngành thanh tra đã tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; xử lý tốt các khiếu kiện đông người, bức xúc tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Trong năm 2014 Thanh tra tỉnh đã tiến hành 46 cuộc thanh tra hành chính, 76 cuộc thanh tra chuyên ngành, 32 cuộc thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; 16 cuộc đột xuất và triển khai thanh tra độc lập tại 53 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế với số tiền 38.432,87 triệu đồng.
 
Việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Trong năm, các cấp, các ngành tiếp  1.121 lượt với 3.726 người, tăng 480 lượt so với năm 2013; tiếp nhận 2.503 đơn,  trong đó có 21 đơn khiếu nại, 35 đơn tố cáo, 2.446 đơn kiến nghị phản ánh, đã giải quyết được 22/24 vụ thuộc thẩm quyền.
 
Năm 2015, ngành Thanh tra đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, chú trọng tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên lĩnh vực quản lý; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra... Ngành thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Chính trị , Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; bám sát sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân...; chú trọng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng ngành thanh tra.
           
Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đề nghị trong năm 2015 Thanh tra tỉnh cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra, mở các lớp tập huấn về công tác thanh tra nhất là thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữaThanh tra tỉnh với Thanh tra sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng khác để diều chỉnh chánh sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động…
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Văn Long - Phó Cục trưởng Cục I Thanh tra Chính phủ đánh giá cao thành tích mà ngành Thanh tra đạt được trong năm 2014. Trong năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu ngành Thanh tra Lai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thường xuyên rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, tăng cường đối thoại trực tiếp; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, nâng cao trình độ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra các cấp; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thanh tra Chính phủ, các ngành liên quan để giải quyết vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài một cách đồng bộ, trách nhiệm, triệt để, góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...
 
Thu Hoài
 print   send mail