Mời họp
Thứ hai 24/1/2022
(HOẢ TỐC) Giấy mời họp số 16/GM-UBND, Khai mạc 08h00’ (thứ Tư) - Ngày 28/01/2015
 
Cập nhật 15:00’ ngày 26/01/2015
Ngày 26/01/2015, UBND tỉnh ban hành Giấy mời (HOẢ TỐC) số 16/GM-UBND mời dự họp.
 
Nội dung:
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 2015 của BCĐ 138/CP với BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  
Thành phần:
  
Đ/c Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
Các thành viên BCĐ (có danh sách kèm theo).
     
Thời gian: ½ ngày, khai mạc 08h00’ (thứ Tư) – ngày 28/01/2015.
 
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, tầng 2, nhà B.
 
Giao Công an tỉnh sao gửi các tài liệu, phát cho các đại biểu; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phụ vụ Hội nghị.
 
Minh Tiến
 print   send mail