Mời họp
Thứ bảy 2/7/2022
(HỎA TỐC) Kế hoạch thay giấy mời làm việc với đoàn công tác Bộ Nông nghiệp & PTNT
 
Ngày 23/01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (HỎA TỐC) số 102 /KH-UBND, làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp & PTNT, đoàn do đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Hà Công Tuấn làm Trưởng đoàn.
 
Theo Kế hoạch chiều ngày 27/01/2015: Đoàn công tác của Bộ NN & PTNT đến Lai Châu.
  
Ngày 28/01/2015.
 
Buổi sáng:
  
Đoàn đi thăm và kiểm tra thực tế 01 Công ty nông nghiệp hoặc lâm nghiệp; 01 xã thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP.
   
Thành phần tham gia cùng Đoàn:
   
Lãnh đạo Sở và các đơn vị liên quan của Sở Nông nghiệp & PTNT.
   
Buổi chiều (từ 13g30’ - 17g00'):
   
Đoàn công tác của Bộ làm việc với Ban Chỉ đạo về kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lai Châu.
   
 Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh tầng 3- nhà B - khu Trung tâm Hành chính - chính trị tỉnh.
  
Thành phần làm việc cùng Đoàn công tác:
  
Các thành viên BCĐ về kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lai Châu; Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Công giao tiếp điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.
  
Ngày 29/01/2015:
  
Đoàn công tác của Bộ NN & PTNT đi tỉnh Điện Biên.

Giao Sở Nông nghiệp & PTNT (cơ quan thường trực của BCĐ tỉnh) cử cán bộ liên hệ và đón Đoàn; bố trí địa điểm và phân công cán bộ tham gia Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp & PTNT; chuẩn bị báo cáo làm việc với Đoàn và đảm bảo các điều kiện làm việc, ăn, nghỉ cho Đoàn trong thời gian công tác tại tỉnh.

 Kế hoạch thay giấy mời.

 
Thu Hoài
 print   send mail